குறள் 865: அதிகாரம் 87 – பகை மாட்சி

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க் கினிது

மு.வ விளக்க உரை: ஒருவன் நல்வழியை நோக்காமல் பொருத்தமானவற்றைச் செய்யாமல், பழியையும் பார்க்காமல், நற்பண்பும் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் பகைவர்க்கும் எளியனவான்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: நீதி நூல்கள் சொல்லும் வழியைப் படித்து அறியாத, நல்லனவற்றைச் செய்யாத, அவை தெரியாமலே செயலாற்றுவதால் வரும் வழியையும் எண்ணாத, நல்ல பண்புகளும் இல்லாத அரசின் பகைமை, பகைவர்க்கு இனிது.

கலைஞர் விளக்க உரை: நல்வழி நாடாமல், பொருத்தமானதைச் செய்யாமல், பழிக்கு அஞ்சாமல், பண்பும் இல்லாமல் ஒருவன் இருந்தால் அவன் பகைவரால் எளிதில் வெல்லப்படுவான்.

G.U Pope: (A) pleasing (object) to his foes is he who reads not moral works, does nothing that is enjoined by them cares not for reproach, and is not possessed of good qualities.

Menu

Menu

 • இட்லி
 • தோசை
 • வெங்காய தோசை
 • நெய் தோசை
 • ரவா தோசை
 • பூரி
 • பரோட்டா
 • சாம்பார் சாதம்
 • சாப்பாடு
 • மினி மீல்ஸ்
 • காபி
 • டீ
Closed
Open hours today: 7:00 am - 10:00 pm
 • Monday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Tuesday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Wednesday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Thursday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Friday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Saturday

  7:00 am - 10:00 pm

 • Sunday

  7:00 am - 10:00 pm

 • December 9, 2022 4:55 am local time

Video
Contact Us

Murali Canteen

Katcheri Road,
Kallakurichi 606202
Kallakurichi District
Tamil Nadu

Call Now 04151 224898

 • No comments yet.
 • Add a review
  error: Content is protected !!